Barátta fyrir bættu rekstrarumhverfi

Viðskiptaráð starfar að hagsmunum allra sem stunda viðskipti og berst þannig fyrir úrbótum á rekstrarumhverfi fyrirtækja.

Sem heildarsamtök viðskiptalífsins starfar Viðskiptaráð að hagsmunum allra sem stunda viðskipti. Það er eitt öflugasta tæki viðskiptalífsins í baráttunni fyrir úrbótum á rekstrarumhverfi fyrirtækja og bættum starfsskilyrðum með jafnræði, frjálsa samkeppni og heilbrigða viðskiptahætti að leiðarljósi. Það er trú Viðskiptaráðs að með því sé best stuðlað að hagsæld Íslendinga til framtíðar.

Einn af grundvallarþáttunum í þeirri baráttu er að efla skilning á mikilvægi frjálsræðis í viðskiptum, lágmörkun opinberra afskipta, hagfellds skattaumhverfis og annarra þátta er miða að því að auka samkeppnishæfni Íslands. Málefnastarf Viðskiptaráðs er rekið í því augnamiði að vera uppspretta nýrra hugmynda og rökstuddra tillagna að bættu rekstrarumhverfi fyrirtækja hérlendis.

Með öflugri útgáfu, fundum og viðburðarhaldi hefur ráðið stuðlað að framförum í viðskiptalífinu í 105 ár með beinum og óbeinum hætti. Mörg af stærstu framfaraskrefum í viðskiptasögu landsins má rekja til fræja sem sáð hefur verið af Viðskiptaráði Íslands.

Framtíðarlinsum Viðskiptaráðs lokað

Framtíðarlinsur Viðskiptaráðs Íslands voru kynntar til leiks á aðalfundi ráðsins árið 2018 og fönguðu þær mikilvægar áherslur í málefnastarfi næstu ára. Linsurnar skarast að hluta í efnisinntaki en hver og ein linsa hefur verið tekin ítarlega fyrir á fjórum þingum. Linsunum var lokað með alþjóðalinsunni á Viðskiptaþingi vorið 2021, þar sem alþjóðleg tengsl voru í forgrunni.