Alþjóðastarf

Alþjóðaviðskiptaráðin, eða millilandaráðin, eru fimmtán talsins og starfa hvert um sig sjálfstætt, með sína stjórn og sína félagsmenn, en eiga öll heimilisfesti hjá Viðskiptaráði Íslands.

Stjórn hvers ráðs er skipuð forsvarsfólki fyrirtækja beggja landa. Í allt eiga yfir 120 einstaklingar sæti í stjórnum millilandaráðanna sem öll sinna störfum í þágu atvinnulífs í sjálfboðavinnu. Samanlegt eru félagsmenn ráðanna yfir 500. Þrír formenn, sem mynda svonefnt formannaráð, fara fyrir alþjóðaviðskiptaráðunum en það eru Ársæll Harðarson, formaður JAÍS, Dagmar Þorsteinsdóttir, formaður BRÍS og Jón Trausti Ólafsson, formaður ÞÍV. Forstöðumaður ráðanna fimmtán er Stella Stefánsdóttir.

Markmið Alþjóðaviðskiptaráðanna er að koma á og viðhalda viðskiptatengslum milli landanna, en það er gert m.a. með því að efla tengsl á sviðum viðskipta, stjórnmála, menntunar og menningar. Helstu verkefni ráðanna eru að standa fyrir fundum, ráðstefnum og viðburðum um málefni sem aukið geta samvinnu og tengsl – hérlendis og erlendis.

Millilandaráðin

  Amerísk-íslenska
  (AMIS/AICC)
  Stofnað: 1988
  Bresk-íslenska
  (BRÍS/BICC)
  Stofnað: 1997
  Dansk-íslenska
  (DÍV/DIH)
  Stofnað: 2000
  Fransk-íslenska
  (FRÍS/CCFI)
  Stofnað: 1990
  Færeysk-íslenska
  (FOIS/CCFI)
  Stofnað 2012
  Grænlensk-íslenska
  (GLÍS/GICC)
  Stofnað: 2012
  Ítalsk-íslenska
  (ITÍS/CCII)
  Stofnað: 2001
  Japansk-íslenska
  (JAÍS)
  Stofnað: 2017
  Norðurslóðaviðskiptaráðið
  (IACC)
  Stofnað: 2013
  Norsk-íslenska
  (NÍV/NIH)
  Stofnað: 2006
  Pólsk-íslenska
  (POIS)
  Stofnað: 2019
  Serbnesk-íslenska
  SEÍS
  Stofanað 2022
  Spánsk-íslenska
  (SPÍS/CCHI)
  Stofnað: 1997
  Sænsk-íslenska
  (SÍV/SIH)
  Stofnað: 1997
  Þýsk-íslenska
  (ÞÍV/AHK)
  Stofnað: 1995

Formenn millilandaráðanna

  Formaður AMÍS
  Birkir Hólm Guðnason
  Samskip
  Formaður BRÍS
  Dagmar Þorsteinsdóttir
  Maison
  Formaður DÍV
  Hallgrímur Björnsson
  Lauf Cycling
  Formaður FRÍS
  Berglind Guðmundsdóttir
  Alvotech
  Formaður FOIS/CCFI
  Gunnlaugur Karlsson
  Sölufélag garðyrkjumanna
  Formaður GLIS
  Karl Andreassen
  Ístak
  Formaður ITÍS
  Guðrún Sigurðardóttir
  Iceland Tours
  Formaður JAÍS
  Ársæll Harðarson
  Icelandair
  Formaður IACC
  Heiðar Guðjónsson
  Sýn
  Formaður NÍV/NIH
  Steinunn K. Þórðardóttir
  Acton Capital
  Formaður POIS
  Valur Ásmundsson
  Icefresh
  Formaður SPIS
  Astrid Helgadóttir
  Ræðisskrifstofa Barcelona
  Formaður SÍV/SIH
  Jóhann Jóhannsson
  Alvogen
  Formaður ÞÍV
  Jón Trausti Ólafsson
  Askja
  Formaður SEIS
  Ívar Unnþórsson
  Bwloto ehf

Starfsemi alþjóðaviðskiptaráðanna

Starfsemi millilandaráðanna er fjölbreytt þar sem hver viðburðurinn rekur annan bæði hérlendis og erlendis. Á síðustu tveimur árum hefur verið lögð rækt við að millilandaráðin efli samvinnu sín í milli og leitist við að koma á framfæri sameiginlegum hagsmunum þegar það á við. Formenn ráðanna hafa af þessu tilefni hist á formannafundum sem hefur mælst vel fyrir og fer formannaráð fremst í flokki með umsjón og framkvæmd sameiginlegra viðburða formanna og ráða. Á undangengnum árum hefur viðburðadagatal millilandaráðanna boðið upp á fjölbreytni á borð við; viðskiptasendiferðir, ráðstefnur, morgun- og hádegisverðarfundi, opna fundi, móttökur, fyrirtækjaheimsóknir, forsýningar kvikmynda og bíókvöld, útgáfuboð, vínkynningar, steikarkvöldverð, Spargel-abend, þakkagjörðarmáltíð, golfmót, o.s.frv.

Alþjóðadagur atvinnulífsins 2023

Í nóvember 2023 stóðu millilandaráðin, fyrir alþjóðaráðstefnu sem bar yfirskriftina The future of transportation. Ráðstefnan var vel heppnuð og voru ráðstefnugestir vel á þriðja hundruð. Innlendir og erlendir fyrirlesarar frá fyrirtækjum eins og Airbus, Nvidia, Controlant, Ankeri, Hopp og Betri samgöngum fluttu áhugaverð erindi á ráðstefnunni. Í lok ráðstefnunnar leiddi Þóra Arnórsdóttir umræður sem utanríkisráðherra, Bjarni Benediktsson, tók þátt í ásamt fyrirlesurum.

Samstarf við erlendar stofnanir og fyrirtæki

Mikilvægur þáttur í starfi hvers millilandaráðs eru mikil og góð samskipti við bæði sendiráð og ræðisskrifstofur viðkomandi landa, Íslandsstofu, erlend systursamtök sem og alþjóðlegar stofnanir. Ásamt því að sinna vel slíku samstarfi fyrir hvert millilandaráð er einnig unnið að samskiptum og samvinnu við erlenda aðila í þeim 15 löndum sem Millilandaráðin sinna. Þar má nefna heimsóknir ræðismanna, sendiherra, sendinefnda og njóta félagsmenn oft góðs af slíkum heimsóknum.

Samstarf milli alþjóða viðskiptaráðanna og utanríkisráðuneytisins

Árið 2021 gerðu Millilandaráðin og utanríkisráðuneytið með sér rammasamkomulag. Markmið samkomulagsins er að efla samstarfið og sameiginlega vinna að hagsmunum atvinnulífsins varðandi milliríkjaviðskipti, standa sameiginlega að viðskiptasendinefndum, efla tengsl stjórna við sendiherra og fleira.

Myndir frá starfsemi alþjóðaviðskiptaráðanna: