Bakhjarl menntunar

Frá stofnun hefur Viðskiptaráð Íslands tekið þátt í uppbyggingu íslensks menntakerfis með áherslu á hagnýta menntun á sviðum atvinnulífs, enda fátt til meiri hagsbóta fyrir viðskiptalífið en öflugt og vel menntað starfsfólk. Þessu hefur Viðskiptaráð sinnt með markvissum hætti síðustu ár og áratugi í gegnum Menntasjóð Viðskiptaráðs Íslands, sjálfseignastofnun sem starfar undir vernd og umsjón Viðskiptaráðs Íslands.

Menntasjóður VÍ

Menntasjóður VÍ hefur haft það formlega hlutverk að auka samkeppnishæfni íslensks atvinnulífs með því að efla og bæta menntun og rannsóknir á öllum skólastigum og styðja við nýsköpun atvinnulífs. Stjórn Viðskiptaráðs myndar fulltrúaráð MVÍ og fer með æðsta vald í málefnum stofnunarinnar. Sjóðurinn er meirihlutaeigandi í Háskólanum í Reykjavík og rak Verzlunarskóla Íslands í hartnær öld.

Menntasjóður VÍ skipar tvo aðila í stjórn Háskólans í Reykjavík og fjóra aðila í háskólaráð. Fulltrúar VÍ í stjórn HR eru nú Svanhildur Hólm Valsdóttir og Tanya Zharov. Fulltrúar VÍ í háskólaráði skólans eru Ari Fenger, Brynja Baldursdóttir, Hjálmar Gíslason og Katrín Olga Jóhannesdóttir.

Viðskiptaráð skipar einnig þrjá meðlimi fulltrúaráðs Verzlunarskólans en fulltrúaráðið skipar svo skólanefnd skólans. Fulltrúar VÍ í fulltrúaráðinu eru nú þær Ingibjörg Gréta Gísladóttir, Ingunn Agnes Kro og Svanhildur Hólm Valsdóttir.

  • Háskólinn í Reykjavík

Námsstyrkjasjóður Viðskiptaráðs Íslands

Hlutverk Námsstyrkjasjóðsins er að veita námsstyrki til íslenskra nemenda vegna framhaldsnáms á háskólastigi. Styrkjunum er einkum ætlað að mæta kostnaði vegna skólagjalda og rannsóknanáms. Styrkirnir eru veittir vegna náms í greinum sem tengjast atvinnulífinu og stuðla að framþróun þess.

Markmið styrkveitinganna er að stuðla að eflingu mannauðs á Íslandi með því að gera íslenskum nemendum kleift að sækja sér fjölbreytta og alþjóðlega menntun í hæsta gæðaflokki. Sjóðurinn styður þannig við hlutverk MVÍ.

Almennt eru styrkirnir veittir árlega á Viðskiptaþingi og að jafnaði hafa fjórir styrkir verið veittir hverju sinni. Árin 2020 og 2021 nam hver styrkur 1 m.kr. og heildarúthlutun sjóðsins því 8 m.kr á þessum tveimur árum. Vel á annað hundrað umsóknir bárust á árunum 2020 og 2021 frá íslenskum námsmönnum í framhaldsnámi vítt og breitt um heiminn.

Valnefnd Námsstyrkjasjóðs

Valnefnd Námsstyrkjasjóðs skipa þau dr. Ari Kristinn Jónsson, forstjóri AwareGO, dr. Daði Már Kristófersson, prófessor og varadeildarforseti félagsvísindasviðs Háskóla Íslands, og Guðbjörg Edda Eggertsdóttir, stjórnarkona og fyrrum forstjóri Actavis á Íslandi. Viðskiptaráð kann nefndinni miklar þakkir fyrir framlag hennar og störf.

Styrkþegar ársins 2020:

  • Sigríður María Egilsdóttir, LLM við Stanford háskóla
  • Bjarni Kristinsson, doktorsnemi í geimverkfræði við MIT háskóla
  • Árni Freyr Gunnarsson, doktorsnemi í erfðafræðilegum læknavísindum og tölfræði við Oxford háskóla
  • Bríet Dögg Bjarkadóttir, doktorsnemi í læknavísindum við Oxford háskóla

Styrkþegar árið 2021 voru:

  • Ásgeir Hallgrímsson, MBA nemi við IESE háskólann í Barcelona
Námsstyrkur 2021: Ásgeir Hallgrímsson

Ásgeir Hallgrímsson MBA nemi við IESE háskólann í Barcelona er einn af þeim sem hljóta styrk frá Menntasjóði Viðskiptaráðs Íslands í ár. Menntun er ein meginforsenda aukinnar hagsældar og hefur Viðskiptaráð því veitt styrki til íslenskra námsmanna erlendis í 34 ár.

Posted by Viðskiptaráð Íslands on Wednesday, April 14, 2021

  • Bergþór Traustason, doktorsnemi í þverfaglegum lífvísindum við Oxford háskóla
Námsstyrkur 2021: Bergþór Traustason

Bergþór Traustason doktorsnemi í þverfaglegum lífvísindum við Oxford háskólann í Bretlandi er ein af þeim sem hljóta styrk frá Menntasjóði Viðskiptaráðs Íslands í ár. Menntun er ein meginforsenda aukinnar hagsældar og hefur Viðskiptaráð því veitt styrki til íslenskra námsmanna erlendis í 34 ár.

Posted by Viðskiptaráð Íslands on Wednesday, April 14, 2021

  • Edda Steingrímsdóttir, meistaranemi í arkitektúr við Harvard háskóla í Bandaríkjunum
Námsstyrkur 2021: Edda Steingrímsdóttir

Edda Steingrímsdóttir meistaranemi í arkitektúr við Harvard háskólann í Bandaríkjunum er ein af þeim sem hljóta styrk frá Menntasjóði Viðskiptaráðs Íslands í ár. Menntun er ein meginforsenda aukinnar hagsældar og hefur Viðskiptaráð því veitt styrki til íslenskra námsmanna erlendis í 34 ár.

Posted by Viðskiptaráð Íslands on Wednesday, April 14, 2021

  • Hanna Ragnarsdóttir, meistaranemi í tölvunarfræði við ETH háskólann í Zurich
Námsstyrkur 2021: Hanna Ragnarsdóttir

Hanna Ragnarsdóttir meistaranemi í tölvunarfræði við ETH háskólann í Zurich er ein af þeim sem hljóta styrk frá Menntasjóði Viðskiptaráðs Íslands í ár. Menntun er ein meginforsenda aukinnar hagsældar og hefur Viðskiptaráð því veitt styrki til íslenskra námsmanna erlendis í 34 ár.

Posted by Viðskiptaráð Íslands on Thursday, April 8, 2021

Framtíðarsjóður

Fyrst var úthlutað úr framtíðarsjóði, áður rannsóknarsjóði, árið 2015 með það að hlutverki að styðja við rannsóknir á sviði framþróunar menntunar og eflingar íslensks atvinnulífs. Á árunum 2017-2019 fjármagnaði svo sjóðurinn verkkeppni Viðskiptaráðs þar sem ungt fólk kom saman og vann að áskorunum framtíðar í mennta-, loftslags- og tæknimálum með aðstoð leiðbeinenda. Ekki var úthlutað úr sjóðnum á árunum 2020-2021.